CHOOSE COLOR

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Đảm bảo an toàn giao dịch:

Các thông tin cá nhân của khách được Hangdulich.com cam kết bảo mật, không cung cấp cho bên thứ 3. Ngoại trừ yêu cầu của pháp luật.

Đối với các giao dịch bị tác động cố tình thay đổi nội dung thông tin gây sai lệch, ảnh hưởng đến khách hàng và công ty thì giao dịch đó sẽ bị tạm ngưng để xác minh.

Đối với khách hàng, khi phát hiện các hành vi lừa đảo, giả mạo giao dịch hãy liên hệ ngay với công ty để xác minh và ngưng giao dịch.

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng:

Hangdulich.com thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ.

Lữ hành Hangdulich.com cam kết không kinh doanh thông tin khách hàng.

Các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng sẽ được tiếp thu và giải quyết qua địa chỉ liên hệ chính thức của sàn giao dịch.

Thời gian lưu giữ thông tin là 1 năm.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Nhằm ghi nhận và đối chiếu thông tin triển khai dịch vụ.

Chăm sóc khách hàng.

Phạm vị thu thập thông tin: các khách hàng tại Việt Nam và cộng đồng Việt Kiều.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ lưu hành nội bộ trong công ty cho nghiệp vụ bán hàng

Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin là 1 năm.

Các bài viết liên quan